MRA-therapie

MRA-therapie wordt toegepast bij patiënten die kampen met sociaal storend snurken en/of slaapapneu.

De term MRA komt van M: mandibulair (onderkaak), R: repositie, A: apparaat. Een MRA is met andere woorden een apparaat/beugel dat de onderkaak naar voren toe houdt (repositioneert) ’s nachts, dit om het snurken en/of de slaapapneu aan te pakken.

Indien u naar ons doorverwezen wordt met deze problematiek, kan u telefonisch of per mail een afspraak maken bij tandarts Hanne Pellens.

In onze praktijk wordt er enkel een MRA vervaardigd na een grondig onderzoek door een gespecialiseerd NKO-arts vooraf.

De NKO-arts onderzoekt namelijk eerst of een MRA al dan niet effectieve resultaten zou kunnen leveren bij de patiënt. Niet iedereen die snurkt of slaapapneu heeft is namelijk geholpen met een MRA.

De therapiemogelijkheden zijn steeds sterk individueel van patiënt tot patiënt. Vaak worden er dan ook extra onderzoeken via de NKO-arts geadviseerd, zoals een slaaponderzoek en eventueel een DISE-onderzoek om eventuele slaapapneu op te sporen en zo de beste, individuele therapiemogelijkheden uit te zoeken voor de patiënt.

Er bestaan verschillende type MRA’s. De tandarts kijkt bij het eerste onderzoek welk type MRA het beste bij de patiënt past.