Wist je dat chronisch snurken op eender welke leeftijd duidt op een belangrijke gezondheidskwaal?

Vaak wordt chronisch snurken als iets mineur beschouwd. Bij baby’s en kinderen wordt het als schattig beschreven. Bij volwassenen wordt het als storend aanzien, maar niet echt iets waar er verder aandacht aan wordt gegeven.

Echter is snurken een vorm van UARS (upper airway resistance syndrome), waarbij de luchtweg wordt vernauwd ’s nachts en hierdoor minder zuurstofinname mogelijk is. Dit kan leiden tot slaapapneu, een conditie waarbij de luchtweg voor enkele seconden dicht slaat en er enkele seconden helemaal geen zuurstof wordt opgenomen. UARS en slaapapneu hebben meerdere gevolgen op de gezondheid, namelijk hart- en vaataandoeningen, verhoogde kans op infarcten, verhoogde kans op obesitas, …

Voor het belang van de gezondheid is het cruciaal om chronisch snurken te laten onderzoeken door een gespecialiseerd NKO-arts. Het snurken kan veroorzaakt worden door obstructies in de neus of in de keel of door de tongpositie (tongriem of lage tongtonus). Hiervoor bestaan verschillende oplossingen via een ingreep op alle leeftijden, een beugeltje voor ’s nachts (MRA) bij volwassenen of een CPAP bij volwassenen. Voor meer info kan u dit steeds met uw tandarts bespreken.